Pružanje usluga smještaja i usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka u apartmanu

Datum: 23.12.2019, Ponedjeljak
Klasa: 334-01/19-01/797
Davatelj: Ministarstvo turizma

Tražite informaciju na koji način u prostoru stambene namjene možete pružati usluge smještaja i usluge pripremanja i usluživanja jela pića i napitaka Člankom 30 st 3 t 1 i 4 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Nar nov br 85 15 121 16 99 18 i 25 19 propisano je da se ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu u smislu toga Zakona smatraju ugostiteljske usluge smještaja u sobi apartmanu i kući za odmor kojih je iznajmljivač vlasnik do najviše deset soba odnosno 20 kreveta u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti te ugostiteljske usluge doručka gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja Stavkom 6 istog članka propisano je da iznimno od st 3 t 4 toga članka ako u krugu od 15 kilometara cestovne linije nema objekta registriranog za pružanje ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela iznajmljivač koji pruža gostima uslugu smještaja može gostima osim doručka pružati i uslugu polupansiona i ili punog pansiona Iz navedenog proizlazi da kao iznajmljivač možete svojim gostima kojima pružate usluge smještaja pružati i ugostiteljske usluge doručka a ukoliko u krugu od 15 kilometara cestovne linije nema objekta registriranog za pružanje ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela gostima osim doručka možete pružati i uslugu polupansiona i ili punog pansiona Nadalje čl 4 st 1 cit Zakona propisano je da je ugostiteljska djelatnost u smislu toga Zakona pripremanje i usluživanje jela pića i napitaka i pružanje usluga smještaja Člankom 5 st 1 cit Zakona propisano je da ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društva zadruge trgovce pojedince i obrtnici koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti u daljnjem tekstu ugostitelj Člankom 19 st 1 cit Zakona propisano je da ugostitelj može obavljati ugostiteljsku djelatnost ako ishodi rješenje nadležnog ureda odnosno Ministarstva da ugostiteljski objekt ispunjava uvjete propisane tim Zakonom i propisima donesenim na temelju tog Zakona Člankom 24 st 1 cit Zakona propisano je da će se rješenje o ispunjavanju propisanih minimalnih uvjeta izdati ugostitelju uz sljedeće uvjete da je registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti da ima pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom da ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uvjete propisane za određenu vrstu odnosno kategoriju ugostiteljskog ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja