Računovodstveni i porezni položaj nekretnina

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

Trajanje: 3 h 10 min
Datum: 06.06.2023

Cijena: 100,00


Cilj je ovog webinara obrazložiti računovodstveno i porezno motrište nabave i prodaje nekretnina te odgovoriti na računovodstvena pitanja koja se najčešće postavljaju u poslovnoj praksi u vezi s nekretninama. Navedena pitanja obuhvaćaju, između ostaloga, mogućnost primjene tuzemnog prijenosa porezne obveze na isporuku nekretnina, zatim računovodstveno i porezno motrište dodatnih ulaganja u nekretnine, reklasifikacije nekretnina i sl.

Program:

Porezno motrište isporuke nekretnina
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

  • Porezno motrište prodaje građevina, rekonstruiranih građevina i zemljišta
  • Kada su nekretnine u prometu oporezive PDV-om, a kada porezom na promet nekretnina
  • Posebnosti pri prodaji građevina između poreznih obveznika, fizičkih osoba, što je porezna osnovica i kada nastaje porezna obveza
  • Ovrha na nekretnini – porezno motrište između obveznika PDV-a i fizičkih osoba
  • Porezno postupanje kod prenamjene nekretnine – za stanovanje, izlazak iz sustava PDV-a, ulazak u sustav PDV-a

Računovodstveno praćenje nekretnina i dodatnih ulaganja
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

  • Računovodstveno praćenje nabave nekretnina za dugotrajnu imovinu
  • Računovodstveno praćenje nabave nekretnina za daljnju prodaju
  • Računovodstveno praćenje dodatnih ulaganja u nekretnine
  • Računovodstveno i porezno motrište troškova održavanja nekretnina
  • Računovodstveno i porezno motrište reklasifikacije nekretnina izgrađenih za tržište za vlastitu dugotrajnu imovinu i obratno

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 6. lipnja2023. godine.

Cijena video snimke je 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) / 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.