Webinar
Računovodstveni i porezni položaj nekretnina

28. rujna 2021. webinar "Računovodstveni i porezni položaj nekretnina"


Mjesto Vrijeme održavanja
web28. rujna 2021. (utorak) u 10:00 sati

Cilj je ovog webinara obrazložiti računovodstveno i porezno motrište nabave, zakupa i prodaje nekretnina te dati odgovore na računovodstvena pitanja koja se u trenutačnoj situaciji najčešće postavljaju u poslovnoj praksi u vezi s nekretninama.

Navedena pitanja obuhvaćaju, između ostaloga, mogućnost primjene tuzemnog prijenosa porezne obveze na isporuku nekretnina, računovodstveno i porezno motrište otpisa ulaganja u tuđu imovinu i sl.

Program:

Porezno motrište isporuke nekretnina
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Porezno motrište prodaje građevina, rekonstruiranih građevina i zemljišta
 • Kada su nekretnine u prometu oporezive PDV-om, a kada porezom na promet nekretnina
 • Posebnosti pri prodaji građevina između poreznih obveznika, fizičkih osoba, što je porezna osnovica i kada nastaje porezna obveza
 • Porezno postupanje kod prenamjene nekretnine – za stanovanje, izlazak iz sustava PDV-a, ulazak u sustav PDV-a

Računovodstveno praćenje nekretnina i dodatnih ulaganja
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Računovodstveno praćenje nabave nekretnina za dugotrajnu imovinu i za prodaju
 • Računovodstveno praćenje dodatnih ulaganja u nekretnine
 • Računovodstveno i porezno motrište reklasifikacije nekretnina izgrađenih za tržište za vlastitu dugotrajnu imovinu i obratno

Računovodstveno i porezno motrište zakupa i ulaganja u tuđu imovinu
Predavač: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Trajanje predavanja: 30 min + odgovori na pitanja

 • Računovodstveno i porezno motrište zakupa nekretnina
 • Računovodstveno i porezno motrište ulaganja u tuđu imovinu

Podatci o webinaru

Datum održavanja:  28. rujna 2021. godine (utorak)

Početak je u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF-formatu koje se dostavljaju prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka webinara.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena webinara je 475,00 kn (380,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade za webinar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na RRIF-ovim webinarima

 • internetska veza
 • praćenje webinara putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za videosastanak barem dan prije.
 • Preuzimanje aplikacije može se obaviti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za webinar

 • za webinar se prijavljuje prijavnicom na mrežnim stranicama https://www.rrif.hr/webinari.html, objavljenom uz obavijest o webinaru
 • u prijavnici je važno navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za webinar na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju će dobiti.
 • prijavom na webinar sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
28. rujna 2021. webinar "Računovodstveni i porezni položaj nekretnina"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

DUNV