Webinar
Računovodstveno i porezno motrište nematerijalne imovine

28. listopada 2021. webinar "Računovodstveno i porezno motrište nematerijalne imovine"


Mjesto Vrijeme održavanja
web28. listopada 2021. (četvrtak) u 10:00 sati

Razvoj digitalizacije rezultira sve većim brojem stavaka koje nemaju materijalnu komponentu, zbog čega se sve češće u praksi javljaju pitanja u vezi s računovodstvenim i poreznim postupanjem s takvom vrstom imovine. Kako prepoznati pojedine vrste nematerijalne imovine i pravilno ih evidentirati u poslovnim knjigama, tema je ovog webinara.

Kada se nematerijalna imovina u obliku autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva stječe od poreznog obveznika nerezidenta, plaćanje takvih naknada podliježe obračunu poreza po odbitku. Kako se evidentira i u kojim slučajevima se plaća porez po odbitku te prema kojoj stopi, saznat ćete na ovom webinaru.

Program:

Računovodstvo nematerijalne imovine
Predavačica: mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Uvjeti za računovodstveno priznavanje nematerijalne imovine prema HSFI-ju 5 i MRS-u 38
  • Nematerijalna imovina nabavljena od drugih
  • Interno razvijena nematerijalna imovina (na primjeru internog razvoja softvera)
  • Web-stranica kao nematerijalna imovina
 • Računovodstveno evidentiranje stečenih kriptovaluta
 • Računovodstveno evidentiranje imovine s pravom uporabe prema MSFI-ju 16 – Najmovi
  • Obveznici primjene
  • Ugovori na koje se primjenjuje MSFI 16
  • Računovodstveno evidentiranje imovine s pravom uporabe
 • Porezni položaj nematerijalne imovine s motrišta PDV-a
 • Porezno priznavanje troška amortizacije, vrijednosnog usklađenja i otpisa nematerijalne imovine s motrišta poreza na dobitak

Porez po odbitku pri stjecanju nematerijalne imovine
Predavač: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Trajanje predavanja: 40 min + odgovori na pitanja

 • Predmet oporezivanja porezom po odbitku
 • Obračun i knjiženje poreza po odbitku
 • Stjecanje nematerijalne imovine od povezanih društava u EU-u
 • Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Porez po odbitku pri stjecanju nematerijalne imovine od poduzetnika sa sjedištem u nekooperativnim jurisdikcijama
 • Primjena preračunane stope za porez po odbitku

Podatci o webinaru

Datum održavanja:  28. listopada 2021. (četvrtak).

Početak: u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF formatu dostavljaju se prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka predavanja

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena: 475,00 kn (380,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine. U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije.
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za sudjelovanje

 • ispuniti prijavnicu uz obavijest o webinaru na našim mrežnim stranicama
 • navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju su dobili
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
28. listopada 2021. webinar "Računovodstveno i porezno motrište nematerijalne imovine"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

BIOOVO