Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Trajanje: 2 h 0 min
Datum: 11.11.2022

Cijena: 69,68 EUR
525,00 KNCilj je ovog webinara objasniti porezno i računovodstveno motrište prestanka društva kroz postupke likvidacije, prestanka poslovanja društva bez postupka likvidacije, stečaj društva i skraćeni stečajni postupak. Kroz izlaganja će se posebno obrazložiti kako se provodi financijsko izvještavanje društava u likvidaciji, kod prestanka poslovanja društva bez postupka likvidacije te porezno motrište isporuka u postupku likvidacije, tj. prestanka poslovanja društva bez postupka likvidacije. Također će se objasniti postupanja kod društava kod kojih se provodi otvoreni stečajni postupak te specifičnosti skraćenoga stečajnog postupka. Jedna od tema bit će i porezno-računovodstveno motrište stečajne mase.

Program:

Računovodstveno i porezno motrište likvidacije d.o.o.-a
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min. + odgovori na pitanja

 1. Računovodstveno i porezno motrište likvidacije
  • financijsko izvještavanje u likvidaciji (do trenutka otvaranja likvidacijskog postupka, tijekom postupka likvidacije i nakon završetka postupka likvidacije)
  • porezno motrište likvidacije (sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD, prijava PDV-a, oporezivanje prodaje i izuzimanja imovine u postupku likvidacije i sl.)
 2. Računovodstveno motrište prestanka poslovanja društva bez postupka likvidacije
  • sastavljanje financijskih izvješća u slučaju prestanka društva bez postupka likvidacije
  • sastavljanje poreznih izvješća u slučaju prestanka društva bez postupka likvidacije

Računovodstveno i porezno motrište stečaja d.o.o.-a i stečajne mase
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min. + odgovori na pitanja

 1. Računovodstveno i porezno motrište stečaja
  • vođenje poslovnih knjiga društva u stečaju
  • obveze financijskog izvještavanja društva u stečaju
  • porezno motrište stečaja (sastavljanje Prijave poreza na dobitak – Obrazac PD, prijava PDV-a, prodaja nekretnina i druge imovine društva
 2. Specifičnosti skraćenoga stečajnog postupka
  • kada se skraćeni stečajni postupak provodi i koje su njegove specifičnosti
  • financijsko izvještavanje
  • porezne specifičnosti skraćenog stečajnog postupka
 3. Stečajna masa
 4. Utjecaj otvaranja stečaja na vjerovnike stečajnog dužnika ili provedba skraćenoga stečajnog postupka

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 11. studenog 2022. godine.

Cijena video snimke je 525,00 kn (420,00 kn + 25 % PDV-a) / 69,68 € (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).