Računovodstveno praćenje podizanja nasada maslina i proizvodnje maslina

Datum: 09.03.2022, Srijeda
Autor: T.C.F.

Podizanje nasada maslina i proizvodnja maslina s računovodstvenog motrišta predstavlja poljoprivrednu aktivnost. Podizanje nasada maslina predstavlja ulaganja u višegodišnje nasade odnosno dugotrajnu biološku imovinu. U trošak nabave odnosno podizanja nasada maslina trebaju se uključiti svi troškovi koji se mogu izravno pripisati stjecanju i dovođenju nasada maslina u stanje za namjeravanu upotrebu. Rezultat ulaganja u nasade maslina je dobivanje plodova maslina odnosno poljoprivrednih proizvoda. Navedeni proizvodi trebaju se u skladu sa zahtjevima HSFI-a 17 odnosno MRS-a 41 pri početnom i naknadnom utvrđivanju vrijednosti evidentirati prema fer vrijednosti smanjenoj za troškove do točke prodaje

O računovodstvenom praćenju nabave poljoprivrednog zemljišta i podizanja nasada maslina te računovodstvenom praćenju proizvodnje maslina i maslinovog ulja može se pročitati u članku Računovodstveno praćenje podizanja nasada maslina, proizvodnje maslina i proizvodnje ulja koji je objavljen u časopisu RRiF br. 2/22., na str. 34

Povratak na vijesti