Webinar
Računovodstvo dugotrajne materijalne i financijske imovine

13. listopada 2021. webinar "Računovodstvo dugotrajne materijalne i financijske imovine"


Mjesto Vrijeme održavanja
web13. listopada 2021. (srijeda) u 10:00 sati

Cilj je ovog webinara objasniti računovodstvena postupanja u priznavanju, amortiziranju, utvrđivanju vrijednosti i otuđenju (prodaji) dugotrajne materijalne imovine poduzetnika na konkretnim primjerima iz poslovne prakse. To se posebno odnosi na nabavu nekretnina, postrojena i opreme te na ulaganja u ulagačke nekretnine koje postaju sve učestalijim oblicima ulaganja društva u RH. Uz to će se na webinaru posebno obrazložiti evidentiranje ulaganja u dionice i poslovne udjele drugih trgovačkih društava, utjecaj promjena vrijednosti te imovine na financijski položaj ulagača i specifičnosti prilikom otuđenja te imovine.

Program:

Računovodstveno praćenje dugotrajne materijalne imovine prema zahtjevima HSFI-ja 6 i MRS-a 16
Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • uvjeti za priznavanje dugotrajne materijalne imovine – razgraničenje troška od ulaganja
 • utvrđivanje troškova koji se mogu uključiti u vrijednost dugotrajne materijalne imovine
 • početno i naknadno utvrđivanje vrijednosti dugotrajne materijalne imovine (trošak nabave i metoda revalorizacije)
 • porezno motrište naknadnog vrednovanja dugotrajne materijalne imovine
 • troškovi naknadnog ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
 • amortizacija dugotrajne imovine i porezno dopuštenje
 • financijski leasing nekretnina, postrojenja i opreme
 • dugotrajna materijalna imovina u operativnom najmu – evidentiranje prema HSFI-ju 16 i MSFI-u 16
 • otuđenje dugotrajne materijalne imovine

Računovodstveno praćenje ulaganja u nekretnine prema zahtjevima HSFI-ja 7 i MRS-a 40
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • uvjeti za klasifikaciju nekretnina na ulaganje u nekretnine
 • početno i naknadno utvrđivanje vrijednosti ulaganja u nekretnine
 • reklasifikacije pri ulaganjima u nekretnine (iz nekretnina kojom se koristi vlasnik u nekretnine za iznajmljivanje i obratno, iz nekretnina koje su izgrađene za prodaju u nekretnine za iznajmljivanje)
 • otuđenje ulaganja u nekretnine

Računovodstveno praćenje imovine namijenjene prodaji prema zahtjevima HSFI-ja 8 i MSFI-ja 5

 • uvjeti za klasifikaciju imovine na imovinu namijenjenu prodaji
 • utvrđivanje vrijednosti imovine namijenjene prodaji
 • reklasifikacija imovine za prodaju na imovinu namijenjenu korištenju
 • otuđenje imovine namijenjene prodaji

Računovodstveno praćenje financijske imovine prema zahtjevima HSFI-ja 9 i MSFI-ja 9
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • početno priznavanje i vrednovanje financijske imovine – ulaganje u dionice trgovačkih društava i njihova klasifikacija (financijska imovina raspoloživa za prodaju i financijska imovina namijenjena trgovanju)
 • evidentiranje ulaganja u poslovne udjele trgovačkih društava
 • prodaja financijske imovine
 • naknadno vrednovanje ulaganja u financijsku imovinu i utjecaj vrednovanja na stavke Bilance i Računa dobiti i gubitka
 • reklasifikacija financijske imovine

Podatci o webinaru

Datum održavanja webinara:  13. listopada 2021. godine (srijeda)

Početak webinara je u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF-formatu koje se dostavljaju prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka webinara.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena webinara je 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade za webinar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na RRIF-ovim webinarima

 • internetska veza
 • praćenje webinara putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za videosastanak barem dan prije.
 • Preuzimanje aplikacije može se obaviti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za webinar

 • za webinar se prijavljuje prijavnicom na mrežnim stranicama https://www.rrif.hr/webinari.html, objavljenom uz obavijest o webinaru
 • u prijavnici je važno navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za webinar na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju će dobiti.
 • prijavom na webinar sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
13. listopada 2021. webinar "Računovodstvo dugotrajne materijalne i financijske imovine"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

RISJAK