Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine

Naslovnica knjige: Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine
prema HSFI/MSFI i novi računovodstveni postupci
Izdavač:   z Belak Excellens d.o.o.
Izdanje:   Zagreb, 2009.
Autor:   Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Broj stranica:   321
Sadržaj:
1. Primjena računovodstvenih standarda 1
2. Financijski izvještaji i računovodstveni standardi nakon revizije MRS-a 1 i djelomične revizije ostalif MSFI/MRS-ova 9
3. Dugotrajna materijalna imovina (HSFI 6) 55
3.1. Nekretnine, postrojenja i oprema 55
3.2. Dugotrajna materijalna imovina u najmu 128
3.3. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja (prema HSFI 8 i MSFI 5) 153
3.4. Ulaganja u nekretnine (HSHI 7, MRS 40) 169
4. Zaključak 201