Webinar
Računovodstvo lizinga

16. lipnja 2021. webinar "Računovodstvo lizinga"


Mjesto Vrijeme održavanja
web16. lipnja 2021. (srijeda) u 10:00 sati

Financijski i operativni lizing vrlo su učestali načini financiranja nabave osnovnih sredstava poduzetnika. O ugovorenoj vrsti lizinga ovisi računovodstveni tretman i oporezivanje predmeta lizinga porezom na dobitak, porezom na dodanu vrijednost i porezom na dohodak. Specifičnosti pojedine vrste lizinga posebice dolaze do izražaja kod lizinga osobnih automobila te kod obveznika poreza na dodanu vrijednost koji plaćaju PDV prema naplaćenim naknadama.

Na ovom se webinaru objašnjavaju specifičnosti ugovora o financijskom i operativnom lizingu s obzirom na njihove karakteristične ugovorne odredbe te njihov računovodstveni i porezni položaj kod poduzetnika koji primjenjuju HSFI-je i MSFI-je.

Program:

Posebnosti ugovora o financijskom i operativnom lizingu i njihovo računovodstveno evidentiranje
Predavačica: mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Ugovor o operativnom lizingu i ugovor o financijskom lizingu – zajedničke i razlikovne odredbe
  • Udio primatelja u financiranju (učešće) i otkupna vrijednost kod financijskog lizinga
  • Udio primatelja u financiranju (učešće, posebna najamnina), jamčevina i ostatak vrijednosti kod operativnog lizinga
 • Računovodstveno evidentiranje ugovora o lizingu kod primatelja lizinga
  • Ugovor o financijskom lizingu
  • Ugovor o operativnom lizingu kod obveznika primjene HSFI-ja
  • Ugovor o operativnom lizingu kod obveznika primjene MSFI-ja
 • Računovodstveno evidentiranje prijevremenog prestanka ugovora o lizingu

Oporezivanje ugovora o lizingu i specifičnosti lizinga osobnih automobila
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Porezni položaj ugovora o lizingu s motrišta odredaba Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o porezu na dobit
 • Specifičnosti lizinga osobnih automobila (financijski i operativni lizing)
  • mogućnost odbitka pretporeza ovisno o vrsti ugovora o lizingu
  • utjecaj financijskog i operativnog lizinga na poreznu osnovicu s motrišta odredaba Zakona o porezu na dobit
  • obračunavanje i evidentiranje plaće u naravi za uporabu osobnih automobila na temelju ugovora o operativnom i financijskom lizingu
 • Lizing kod poreznih obveznika koji plaćaju PDV prema naplaćenim naknadama

Podatci o webinaru

Datum održavanja webinara:  16. lipnja 2021. godine (srijeda)

Početak webinara je u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF-formatu koje se dostavljaju prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka webinara.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena webinara je 475,00 kn (380,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade za webinar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na RRIF-ovim webinarima

 • internetska veza
 • praćenje webinara putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za videosastanak barem dan prije.
 • Preuzimanje aplikacije može se obaviti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za webinar

 • za webinar se prijavljuje prijavnicom na mrežnim stranicama https://www.rrif.hr/webinari.html, objavljenom uz obavijest o webinaru
 • u prijavnici je važno navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za webinar na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju će dobiti.
 • prijavom na webinar sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
16. lipnja 2021. webinar "Računovodstvo lizinga"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

RISJAK