Računovodstvo neprofitnih organizacija

Klikni za kratki pregledNaslovnica knjige: Računovodstvo neprofitnih organizacija
Tiskano izdanje
78,04
E-izdanje
58,53
VII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Biblioteka:   Biblioteka računovodstvo
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, lipanj 2017.
Pripremila Skupina autora:  
Broj stranica:   880
Jezik:   hrvatski
Predgovor VII. izmijenjenom i dopunjenom  

U sustavu neprofitnog računovodstva, ako isključimo proračune i proračunske korisnike, nalazi se više desetaka tisuća pravnih osoba kojima nije cilj stjecanje dobitka na tržištu obavljanjem neke od gospodarske djelatnosti, nego prikupljanje sredstva na nepoduzetnički način u svrhu zadovoljenja nekih općih potreba. No, bez obzira na to, zbog nedostatka sredstava neprofitne se organizacije ponekad javljaju na tržištu radi stjecanja prihoda. Obje te okolnosti u općem okruženju zahtijevaju poštovanje pravila rada, što uključuje i odgovarajuće računovodstveno praćenje te njemu pripadajuće financijsko izvještavanje. Financijski su izvještaji javno dostupni svima zainteresiranima.
S obzirom na to da su mnoge neprofitne organizacije imale na raspolaganju RRiF-ovu knjigu sveobuhvatnog sadržaja iz 2009. godine koja je bila obnovljena 2011. godine (VI. izdanje), a kako su u međuvremenu nastale promjene u okruženju u kojemu posluju neprofitne organizacije, odlučili smo ponuditi novu knjigu istovrsnog sadržaja usklađenog s aktualnim promjenama. 

U stvaranju ovog izdanja sudjelovao je znatan broj autora – stručnih osoba iz različitih područja. Time knjiga jamči za svoju sadržajnu i stručnu kvalitetu. Osim osvježenih tema koje su bile sastavnice VI. izdanja ove knjige, bez obzira na to jesu li poglavlja ažurirana djelomično ili donose u potpunosti novi pristup, u ovom VII. izdanju pojavljuju se i potpuno nove teme od kojih se izdvajaju: VI. Financiranje rada neprofitnih organizacija (darivanja i sponzorstva udruga iz javnih izvora, Humanitarna pomoć i dr.), zatim: Planiranje – program rada i financijski plan, VII. Upravljanje te VIII. Nadzor poslovanja. U dijelu knjige u kojem se obrađuju posebni oblici neprofitnih organizacija izdvojili bismo udruge (osnutak i prestanak rada prema propisima koji se primjenjuju od 2015. godine) te sportske organizacija (s posebnim osvrtom na sportaše u sustavu sporta) i zaklade.

Bez obzira na bitne promjene u pravnom okviru koji se odnosi na sve neprofitne organizacije, računovodstveni sustav nije doživio značajnije promjene u odnosu na onaj iz 2011. godine, ali promjene koje su nastale mogu svakako biti zamka za pravilno iskazivanje poslovnih događaja. Više od stotinu skupina knjiženja koje prate različite poslovne događaje svakako pridonosi praktičnosti ove knjige. Kako bi se poslovne promjene pratile javno i bile usporedive svima koji su za njih zainteresirani, financijski izvještaji postaju bitnom sastavnicom sustava izvještavanja. Osim financijskih izvještaja, u obvezan sustav izvještavanja uključuje se i nefinancijski izvještaj.
Ovom se knjigom odgovara na neka učestala pitanja: mogu li neprofitne organizacije trgovati i pružati ugostiteljske usluge, a ako mogu, u kom obuhvatu i na koji način, koje su pretpostavke za dopustivost takvoga gospodarskog poslovanja i dr. Kako to povezati s poreznim motrištem?
Koje su posebnosti neprofitnih organizacija u poreznom okruženju s motrišta poreza na dohodak, obuhvaćajući službena putovanja, poreza na dodanu vrijednost te poreza na dobitak? 

U neprofitnim organizacijama rade određeni ljudi: treba li njihove raznovrsne primitke opteretiti javnim davanjima (doprinosima, porezima) ili ne, a ako ih treba, kako ih pravilno utvrditi i kako o njima izvješćivati?
Ima li posebnosti u deviznom poslovanju? Može li se imati devizna blagajna? Koja su ograničenja? Ta i druga pitanja obrađuju se u ovoj knjizi.
Dodanu vrijednost knjizi daje niz predložaka raznih akata i ugovora, od kojih su neki: ugovor o darivanju, ugovor o sponzoriranju, interni akt o financijskom poslovanju, računovodstvene politike i dr. 
Odnedavno nadzor poslovanja neprofitnih organizacija, bez obzira na izvor sredstava iz kojeg financiraju svoj rad, provodi i proračunski nadzor. Njemu je posvećen zaseban dio ove knjige. Ujedno se obrađuje i nadzor državne revizije s posebnim osvrtom na nadzor nekih političkih sudionika.

Kao „meka“ sastavnica knjige je zbirka niza propisa koja je dostupna na poveznici, a kojima je uređeno poslovanje raznih neprofitnih organizacija iz koje se izdvaja pravni okvir računovodstva, udruga, sporta, političke aktivnosti i volonterstvo.
Knjiga je ponajprije namijenjena računovođama i svima koji vode poslovne knjige udruga, zaklada, političkih stranaka, komora, ustanova i dr., a svoje poslovanje žele uskladiti prema propisima koji su na snazi. Namijenjena je i revizorima (državnim i komercijalnim), poreznim stručnjacima, studentima RRiF-ove Visoke škole za financijski menadžment koji ovo računovodstvo proučavaju u okviru stručnog studija te svima koji žele steći razumijevanje ovog dijela društvenog uređenja. Preporučujemo ju i svima onima koji se žele upoznati s načinima osnivanja neprofitnih udruga i propisima koji uređuju to neprofitno područje. Uime svih autora izražavam nadu da će ova knjiga pomoći u ispunjavanju odgovora u radnim zadatcima i učenju kako bi mogli razumjeti, prihvatiti i obaviti poslove iz neprofitnog područja. 

Zagreb, lipanj 2017. godine

Glavni urednik:
dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof., ovl. rač. i ovl. rev.