Računovodstvo osobnih automobila i drugih vozila

Autori:
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Trajanje: 3 h 5 min
Datum: 18.09.2023

Cijena: 100,00


Osobni automobili i druga vozila za osobni prijevoz često su dio dugotrajne imovine poduzetnika. Na ovom webinaru kroz primjere iz prakse pojasnit će se svi ključni poslovni događaji vezani uz nabavu, uporabu, amortizaciju i prodaju osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz te njihov porezni položaj. Također će se posebno obraditi računovodstveno i porezno postupanje s putničkim kombi vozilima u trgovačkim društvima koja takva vozila koriste za prijevoz radnika. U posebnom dijelu pojašnjavaju se specifičnosti plovila. Također će se pojasniti na koji način i kada je potrebno obračunati plaću u naravi po osnovi uporabe osobnih automobila u privatne svrhe.

Program:

Računovodstveno praćenje nabave i uporabe osobnih automobila i drugih vozila
predavač: Jasna Vuk, mag. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 80 min + odgovori na pitanja

 • Osobni automobili za prijevoz članova društva i zaposlenika (nabava u tuzemstvu, iz druge države članice EU i uvoz, nabava rabljenih automobila i nabava od fizičkih osoba)
 • Osobni automobili za obavljanje djelatnosti (iznajmljivanje, rent-a- car, prijevoz,…)
 • Specifičnosti nabave i uporabe električnih vozila
 • Vozila kategorije N1, kombi vozila i druga vozila za osobni prijevoz
 • Specifičnosti nabave i uporabe putničkih kombi vozila koja se koriste za prijevoz radnika
 • Troškovi uporabe osobnih automobila (gorivo, servis, auto gume, registracija, porez na CMV, …)
 • Utjecaj troškova uporabe osobnih automobila na osnovicu poreza na dobitak
 • Obračun amortizacije osobnih automobila i drugih vozila za prijevoz

Nabava i uporaba plovila, leasing vozila i prodaja osobnih automobila
predavač: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Plovila u imovini poduzetnika (nabava, uporaba, troškovi)
 • Financijski i operativni leasing automobila i drugih vozila
 • Prodaja osobnih automobila koji su bili dio dugotrajne imovine poduzetnika (evidentiranje prodaje, ispostavljanje računa i ispravak pretporeza)

Korištenje službenih vozila u privatne svrhe
predavač: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje predavanja: 40 min + odgovori na pitanja

 • Kada je/nije potrebno obračunavati plaću u naravi
 • Načini obračuna plaće u naravi za zaposlenike i drugog dohotka u naravi za druge osobe koje nisu u radnom odnosu
 • Kada treba voditi evidenciju o korištenju sredstava za osobni prijevoz?
 • Izvještavanje o obračunanoj plaći u naravi u JOPPD-u

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 14. rujna2023. godine.

Cijena video snimke je 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) / 659,27 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.