Računovodstvo osobnih automobila i drugih vozila te korištenje službenih vozila u privatne svrhe

Autori:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Trajanje: 3 h 0 min
Datum: 21.09.2022

Cijena: 99,54 EUR
749,98 KNCilj je ovog webinara objasniti računovodstveni i porezni položaj osobnih automobila, plovila i drugih vozila kada su ona dio dugotrajne imovine poduzetnika. Na primjerima iz prakse objasniti će se nabava, amortizacija, prodaja i troškovi uporabe osobnih automobila i drugih vozila. U posebnom dijelu objašnjavaju se specifičnosti plovila. Objasnit će također kako i kada je potrebno obračunati plaću u naravi po osnovi uporabe osobnih automobila u privatne svrhe. Uz to, na webinaru će se posebno obrazložiti kako troškovi uporabe osobnih automobila, plovila i drugih vozila utječu na osnovicu poreza na dobitak

Program:

Računovodstveno praćenje nabave i uporabe osobnih automobila i drugih vozila
Predavačica: Jasna Vuk, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 80 min + odgovori na pitanja

 • Osobni automobili za prijevoz članova društva i zaposlenika (nabava u tuzemstvu, iz druge države članice EU-a i uvoz, nabava rabljenih automobila i nabava od fizičkih osoba)
 • Osobni automobili za obavljanje djelatnosti (iznajmljivanje, rent-a- car, prijevoz,…)
 • Vozila kategorije N1 i druga vozila za osobni prijevoz
 • Troškovi uporabe osobnih automobila (gorivo, servis, auto gume, registracija, porez na CMV, …)
 • Utjecaj troškova uporabe osobnih automobila na osnovicu poreza na dobitak
 • Obračun amortizacije osobnih automobila i drugih vozila za prijevoz

Nabava i uporaba plovila, lizing vozila i prodaja osobnih automobila
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Plovila u imovini poduzetnika (nabava, uporaba, troškovi)
 • Financijski i operativni lizing automobila i drugih vozila
 • Prodaja osobnih automobila koji su bili dio dugotrajne imovine poduzetnika (evidentiranje prodaje, ispostavljanje računa i ispravak pretporeza)

Korištenje službenih vozila u privatne svrhe
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje predavanja: 40 min + odgovori na pitanja

 • Kada je/nije potrebno obračunavati plaću u naravi
 • Načini obračuna plaće u naravi za zaposlenike i drugog dohotka u naravi za druge osobe koje nisu u radnom odnosu
 • Kada treba voditi evidenciju o korištenju sredstava za osobni prijevoz?
 • Izvještavanje o obračunanoj plaći u naravi u JOPPD-u

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 21. rujna 2022. godine.

Cijena video snimke je 750,00 kn (600,00 kn + 25 % PDV-a) / 9,54 € (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.