Računovodstvo povratnog najma prema zahtjevima HSFI-ja

Datum: 07.03.2022, Ponedjeljak
Autor: T.C.F.

Transakcija prodaje s povratnim najmom uključuje prodaju imovine i povratni najam iste imovine. Plaćanje najma i prodajna cijena u pravilu su međuovisne budući da se o njima zajednički pregovara. Na taj način društvo (najmoprimac) dolazi do financijskih sredstava, a leasing društvo (najmodavatelj) plasira svoja financijska sredstva.

O računovodstvenom i poreznom motrištu povratnog najma kod korisnika najma koji su obveznici HSFI-ja u skladu sa zahtjevima HSFI-ija 15 može se pročitati u članku Računovodstvo povratnog najma prema zahtjevima HSFI-ja koji je objavljen u časopisu RRiF br. 3/22., na str. 74.

Povratak na vijesti