Računovodstvo praćenja očekivanih popusta prema MSFI-ju 15

Datum: 08.12.2021, Srijeda
Autor: V.B.

S novim MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima, značajno je promijenjen pristup računovodstvenog obuhvaćanja ugovorenih popusta, te postupaka s povratom robe koja nije prodana ili iz drugih razloga koji su ugovoreni između prodavatelja i kupca. Novost je da se ugovoreni popusti moraju anticipirati u fakturama a računovodstveno vremenski razgraničiti. Takve postupke je autor zorno prikazao u članku Računovodstveno praćenje očekivanih popusta kod prodaje robe i ugovornih obveza prema MSFI-ju 15 objavljenom u časopisu RRiF br. 12/21., na str. 15. i dalje.

Poseban računovodstveni problem jest kad se ugovori povrat neprodane ili oštećene ili neispravne robe. To se također treba kod prodavatelja unaprijed predvidjeti na računima prihoda i odgođenih prihoda. Posebno je to bitno ako takvi poslovni događaji obuhvaćaju dva bilančna razdoblja.

Ove se promjene odnose na velike poduzetnike, odnosno one koji primjenjuju Međunarodne računovodstvene standarde financijskog izvješćivanja.

Povratak na vijesti