Računovodstvo transakcija s društvima povezanim sudjelujućim interesom

Datum: 20.10.2021, Srijeda
Autor: T.C.F.

Društva koja su povezana sudjelujućim interesom ili udjelom obvezna su međusobna potraživanja i obveze te financijska ulaganja računovodstveno evidentirati odvojeno od transakcija koje nastaju sa drugim nepovezanim poduzetnicima. Prema odredbama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 47/20. – isp.) i HSFI-ja 2 riječ je o društvima koja u drugom društvu imaju sudjelujući udjel ili interes i nad čijom operativnom i financijskom politikom vrše značajan utjecaj (ako ulagatelj ima 20 % ili više glasačkih prava dioničara ili članova u tom drugom društvu, a nema kontrolu odnosno ako ulagač nije matično društvo).

O računovodstvenom praćenju navedenih transakcija može se pročitati u članku Računovodstvo transakcija sa društvima povezanim sudjelujućim interesom koji je objavljen u časopisu RRiF br. 10/21., na str. 28.

Povratak na vijesti