Računovodstvo transakcija s poduzetnicima unutar grupe

Datum: 01.12.2021, Srijeda
Autor: T.C.F.

Prema zahtjevima HSFI-ja 2 i odredbama ZOR-a grupu čini matično društvo i sva njegova ovisna društva.

Financijska ulaganja u udjele, dionice, dani zajmovi društvima unutar grupe te prodaja robe i usluga tim društvima trebaju se u bilanci evidentirati na odvojenim pozicijama jer nastaju u odnosima s povezanim poduzetnicima. Jednako tako, nabava dobara i usluga, primanje zajmova, depozita i dr. od poduzetnika unutar grupe trebaju se također evidentirati na odvojenim bilančnim pozicijama.

O računovodstvenom praćenju navedenih transakcija može se pročitati u članku Računovodstvo transakcija s poduzetnicima unutar grupe koji je objavljen u časopisu RRiF br. 11/21., na str. 60.

Povratak na vijesti