Rad na izdvojenom mjestu rada

Datum: 06.03.2024, Srijeda
Klasa: 110-01/24-01/35
Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Odredbom članka 17 c Zakona o radu Narodne novine br br 93 14 127 17 98 19 151 22 64 23 Od1uka Ustavnog suda RH propisana je mogućnost radnika koji radi u prostoru poslodavca radi usklađivanja radnih i obiteljskih obveza te osobnih potreba i to zbog pružanja osobne skrbi koja je zbog ozbiljnog zdravstvenog razloga potrebna članu uže obitelji ili je potrebna osobi koja s radnikom živi u istom kućanstvu zatražiti od poslodavca izmjenu ugovora o radu kojim bi se na određeno vrijeme ugovorio rad na izdvojenom mjestu rada Poslodavac je dužan zahtjev radnika razmotriti uzimajući u obzir potrebe radnika i potrebe organizacije rada te je u slučaju odbijanja ili njegova usvajanja s odgodnim učinkom primjene dužan radniku u razumnom roku a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnesenog zahtjeva dostaviti obrazloženi pisani odgovor Radnik koji je s poslodavcem ugovorio izmjenu ugovora o radu privremenog trajanja može zatražiti od poslodavca da prije isteka vremena na koji je sklopljen izmijenjeni ugovor o radu poslove ponovno obavlja u prostoru poslodavca Ako poslodavac prihvati zahtjev radnika poslodavac i radnik će ugovoriti rad u prostoru poslodavca Slijedom navedenoga Zakon o radu rad na izdvojenom mjestu rada definiran odredbom članka 17 stavka 1 kao ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja