Rad nedjeljom - zakonske novosti i ograničenja

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Trajanje: 2 h 15 min
Datum: 16.06.2023

Cijena: 100,00


Zadnjim izmjenama i dopunom Zakona o trgovini (dalje: ZT), koje su za aktualnu praksu vrlo značajne i koje će stupiti na snagu 1. srpnja 2023. godine, na nov se način uređuje rad nedjeljom tako da će trgovine moći raditi 16 nedjelja tijekom godine, uz ispunjenje ostalih uvjeta u vezi s fondom radnog vremena.

Uz to je zadnjom novelom Zakona o radu (dalje: ZR) također u bitnome dopunjen i režim rada nedjeljom.

Na ovom će se webinaru obraditi sva aktualna pitanja rada nedjeljom u trgovini u svjetlu novela ZT-a i ZR-a te će stručnjaci za navedeno područje zaokružiti predmetnu cjelinu, davanjem odgovora na pitanja koja obuhvaćaju ovu aktualnu i značajnu materiju.

Program:

Rad nedjeljom u svjetlu izmjena Zakona o radu i specifičnosti takvoga rada
Predavač: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Trajanje predavanja: 45 min. + odgovori na pitanja

 • Što u bitnome za trgovce kao poduzetnike i za trgovce kao poslodavce donose zadnje novele ZT-a i ZR-a
 • Specifičnosti rasporeda radnog vremena
 • Na što treba paziti pri sklapanju ugovora o radu zaposlenih u trgovini
 • Specifičnosti rada nedjeljom radnika zaposlenih u trgovini
 • Specifičnosti tjednog odmora i zamjenskoga tjednog odmora
 • Rad nedjeljom prema noveli ZR-a
 • Kako voditi evidenciju radnog vremena za svaku radnu nedjelju
 • Obvezan dodatak na plaću za rad nedjeljom prema noveli ZR-a i sankcije

Uređenje radnog vremena u djelatnosti trgovine i nastavak obavljanja trgovine u prodajnom objektu bez ishođenja novog rješenja o ispunjavaju propisanih uvjeta prema noveli Zakona o trgovini
Predavač: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Trajanje predavanja: 60 min. + odgovori na pitanja

 • Što se bitno mijenja u djelatnosti trgovine zadnjom novelom ZT-a
 • Kako je uređeno radno vrijeme u djelatnosti trgovine od 1. srpnja 2023. godine
 • Primjenjuju li se odredbe ZT-a kojima se uređuje radno vrijeme i na trgovinu na veliko
 • U kojem vremenu prodajni objekti mogu biti otvoreni tijekom dana i tjedna
 • Koliko nedjelja tijekom godine trgovci mogu odrediti kao radne
 • Koji trgovci mogu raditi blagdanima
 • Kako nadležni inspektori utvrđuju pridržava li se trgovac propisanog načina radnog vremena u djelatnosti trgovine
 • Obavljanje djelatnosti trgovine u prodajnom objektu bez ishođenja novog rješenja
 • Sankcije za nepridržavanje odredaba o radnom vremenu u djelatnosti trgovini

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 15. lipnja 2023. godine.

Cijena video snimke je 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) / 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.