Rad trgovine nedeljom i blagdanom

Datum: 23.06.2009, Utorak
Autor: V.B.

Golemu medijsku pozornost donijela je
odluka Ustavnog suda kojom je 19. lipnja 2009. ukinuo
odredbe Zakona o trgovini kojima je bio zabranjen rad
nedeljom i blagdanima. Tu odluku je taj sud objavio istog
dana na svojim web stranicama. Pitanje početka primjene te
odluke je intrigantno pravno pitanje i na to se osvrćemo u
nastavku.*

*Ustavom je određeno da svaki zakon i drugi propis državnih
tijela mora biti objavljen u Narodnim novinama. Propisi
tijela koja imaju javne ovlasti prije stupanja na snagu
moraju biti objavljeni na dostupan način. Propisi ne mogu
imati povratno djelovanje (čl. 89.Ustava).*

*Spomenuta odluka do danas (24. VI.) nije objavljena pa se
postavlja pitanje ima li pravnog učinka. Situaciju "spašava"
Ustavni zakon o ustavnom sudu RH koji u čl. 55. omogučuje da
ukinute odredbe prestaju važiti s danom objave u Narodnim
novinama ili ako Ustavni sud ne odredi drugi rok. Kako je
Ustavni sud odredio da "ukinute odredbe prestaju važiti
danom donošenja ove odluke", opet dakle s 19. VI. proizlazi
da ako netko počne primjenjivati odluku Ustavnog suda prije
objave u Narodnim novinama, neće biti sankcioniran.*

*Uostalom, čak su i službenici Državnog inspektorata dobili
naputke o nekažnjavanju onih poduzetnika koji su odmah
postupili prema odluci Ustavnog suda.*

*Osim ove male pravne dvojbe, ukinute odredbe Zakona o
trgovini otvaraju druge pravne praznine i nova pitanja. No o
tome pročitajte naš časopis RRiF br.7/09 koji izlazi iz
tiska u utorak 30. lipnja. u rubrici *Tržište i
propisi*.

Povratak na vijesti