Rad Ukrajinskih državljana u RH

Datum: 11.03.2022, Petak
Autor: H. V.

Na temelju odluke Vijeća Europske unije i Vlade Republike Hrvatske, Ukrajinskim državljanima priznaje se privremena zaštita. U skladu s odredbama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Nar. nov., br. 70/15, 127/17), riječ je o zaštiti hitnog i privremenog karaktera koja se uvodi zbog masovnog priljeva raseljenih osoba koje se ne mogu vratiti u zemlju svog podrijetla.

S obzirom na navedenu odluku, Ukrajinski državljani u RH imaju pravo, između ostaloga, na boravak, iskaznicu za strance pod privremenom zaštitom, osnovna sredstva za život i smještaj, rad, zdravstvenu zaštitu te osnovno i srednje obrazovanje.

Vezano uz rad Ukrajinskih državljana u RH, dok traje privremena zaštita Ukrajinski državljani mogu raditi bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada. To znači da poslodavci za sklapanje ugovora o radu s Ukrajinskim državljanima ne moraju pribavljati dozvole za boravak i rad od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova.

Detaljnije o zapošljavanju Ukrajinskih državljana moći će se pročitati u novom broju časopisa RRiF br. 4/22.

Povratak na vijesti