Rad uz isplatu mirovine

Datum: 06.04.2023, Četvrtak
Klasa: 110-01/23-01/92
Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Na rad radnika korisnika mirovine primjenjuju se odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o radu kao općeg propisa radnog prava Mogućnost rada korisnika mirovinske regulirana je Zakonom o mirovinskom osiguranju Narodne novine broj 157 13 151 14 33 15 93 15 120 16 18 18 62 18 115 18 102 19 84 21 i 119 22 Spomenutim Zakonom propisano je kako se korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine obustavlja Iznimno mirovina se neće obustaviti ako je riječ o korisniku prava na starosnu mirovinu odnosno prijevremenu starosnu mirovinu koji je nastavio raditi ili se tijekom korištenja toga prava zaposli do polovice punog radnog vremena Nadalje u pogledu mogućnosti zakonitog i pravilnog sklapanja ugovora o radu i radnog odnosa takvog radnika mjerodavne su odredbe Zakona o radu Narodne ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja