Raskid ugovora o darovanju


Predmet: Ništetan ugovor se ne može raskinuti, kao niti ugovor koji nije sklopljen odnosno nije niti nastao.

Broj presude: Gž-2395/2021-2, od 5. listopada 2021., od 10.01.2022

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Konačni zahtjev tužiteljice za raskid darovnog ugovora sklopljen sa tuženom 25 studenoga 2019 činjenično temelji na nezahvalnosti tužene čl 494 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine br 35 05 41 08 125 11 78 15 i 29 18 dalje ZOO uz obrazloženje da je darovala stan tuženoj očekujući da će se o njoj brinuti s obzirom da je dobi od 86 godina i narušenog zdravlja nepismena što je bilo neredovito i nepotpuno Prema odredbi čl 494 st 2 ZOO gruba nezahvalnost podrazumijeva da je obdarenik učinio prema darovatelju ili nekom od članova njegove uže obitelji djelo kažnjivo po kaznenim propisima ili se teže ogriješio o zakonom utvrđene dužnosti prema darovatelju ili članu njegove uže obitelji U provedenom postupku nije utvrđena gruba nezahvalnosti obdarene uz obrazloženje da tužena nije po zakonu obvezna uzdržavati tužiteljicu niti je preuzela obvezu brinuti se o tužiteljici s obzirom ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu