Raspored korištenja godišnjeg odmora

Datum: 09.06.2022, Četvrtak
Autor: H. V.

U skladu s odredbama Zakona o radu, poslodavci moraju do 30. lipnja svake tekuće godine donijeti odluku o rasporedu korištenja godišnjih odmora. Prema tome, poslodavci do 30. lipnja 2022. godine trebaju donijeti odluku o rasporedu korištenja godišnjih odmora radnika.

Bitno je istaknuti i da poslodavac mora obavijestiti radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja. Ta se obavijest u praksi najčešće zove odluka ili rješenje o trajanju i korištenju godišnjeg odmora.

U skladu s mišljenjem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 110-01/21-01/79, URBROJ: 524-03-01-02/3-21-2, od 7. svibnja 2021.), ako se bilo na strani radnika bilo poslodavaca promijene okolnosti zbog kojih nije moguće koristiti godišnji odmor onako kako je utvrđeno rasporedom korištenja godišnjih odmora, dogovorom poslodavca i radnika moguće je godišnji odmor koristiti i u drugačijem rasporedu od utvrđenog, ali uz obvezu poštovanja roka od 15 dana u kojemu poslodavac mora obavijestiti radnika o trajanju godišnjeg odmora te razdoblju njegova korištenja.

Više o načinu korištenja godišnjih odmora moguće je pronaći u članku Aktualna pitanja godišnjeg odmora u 2022. godini, koji je objavljen u časopisu RRiF, br. 6/12 te snimci webinara Godišnji odmori - praktična pitanja

.

Povratak na vijesti