RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Raspuštanje radničkog vijeća

Predmet: Bez obzira na način organiziranja i nazive pod kojima eventualno sindikalni povjerenici, sukladno postignutom međusobnom sporazumu, izvršavaju kod poslodavca prava i obveze radničkog vijeća, to ne mijenja činjenicu da radničko vijeće nije izabrano i utemeljeno kod poslodavca pa stoga niti ne postoji, a posljedično čemu ne može biti stranka u postupku radi raspuštanja radničkog vijeća.

Broj presude: Gž 7/2019-2, od 15. svibnja 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Imajući u vidu navedene odredbe, a bez obzira na način organiziranja i nazive pod kojima eventualno sindikalni povjerenici, sukladno postignutom međusobnom sporazumu, izvršavaju kod poslodavca prava i obveze radničkog vijeća u skladu s odredbom čl. 153. st. 3. i 4. ZR, to ne mijenja činjenicu da radničko vijeće u smislu i na način određen ZR nije izabrano i utemeljeno kod poslodavca pa stoga niti ne postoji, a posljedično čemu ne može biti stranka (tuženik) u postupku pokrenutom prema odredbi čl. 162. st. 2. ZR radi raspuštanja radničkog vijeća, kako je to pravilno utvrdio i prvostupanjski sud.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)