RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Razlozi pobijanja odluke glavne skupštine

Predmet: Odluka glavne skupštine može se pobijati tužbom, ako je donesena protivno zakonu ili statutu ili ako je odlukom za koju je glasovao dioničar pokušao steći neku nepripadajuću korist.

Broj presude: Revt-166/11-3, od 25. travnja 2012.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Pobijajući odluku Skupštine zbog navedenog razloga, tužitelj tvrdi da je donošenjem odluke tuženik pokušao dobit društva zadržati za sebe jer ne bi morao dioničarima isplatiti dividendu (u iznosu od 55,46 kn po dionici). U predmetnom slučaju, međutim, nije ispunjena pretpostavka za pobojnost (nastanak štete drugim dioničarima), jer se dioničarima (i tužitelju) prema donesenoj odluci naknađuje primjerena otpremnina koju je utvrdilo društvo A. d.o.o. Z. na temelju rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu br. 1-4/2004 od 23. siječnja 2004. U odnosu na visinu primjerene otpremnine određene navedenom odlukom Skupštine koju tužitelj smatra preniskom, valja istaknuti kako se zbog samog iznosa otpremnine odluka o prijenosu dionica ne može pobijati tužbom, već zahtjev za ispitivanje neprimjerenosti otpremnine (ako smatra da iznos otpremnine nije primjeren), manjinski dioničar može podnijeti sudu iz čl. 40. ZTD-a koji će tada odrediti iznos otpremnine, odnosno odlučiti o takvom zahtjevu u izvanparničnom postupku (čl. 300.k ZTD-a).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)