RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Regres u slučaju prava na razmjerni dio godišnjeg odmora

Predmet: Kada radnik ima pravo koristiti razmjerni dio godišnjeg odmora pripada mu u istom razmjeru i pravo na regres za godišnji odmor.

Broj presude: Gž R-287/16-2

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Da je radni odnos tužitelju kod I.-tuženika C. p. d.o.o. prestao 30. lipnja 2010. godine, na temelju odredbe čl. 59. st. 1. toč. 3. Zakona o radu (dalje: ZR), tužitelj je za 2010. godinu ostvario pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svakih navršenih mjesec dana rada u toj godini, što znači na jednu polovinu godišnjeg odmora.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)