Reklamni pano

Datum: 25.05.2015, Ponedjeljak
Klasa: 360-01/15-02/196
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Povodom upita da li se odredbe Zakona o gradnji Nar nov br 153 13 i odredba čl 2 st 2 podst 5 te odredba čl 4 podst 17 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima Nar nov br 79 14 i 41 15 dalje Pravilnik odnose samo na reklamni pano ili na sve vrste reklamnih predmeta odnosno na reklamna platna na pročelju zgrada obzirom da prema Pravilniku o uvjetima za postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje reklamnih predmeta i natpisa na području grada Splita Službeni glasnik Grada Splita br 37 11 postoji 15 vrsta reklamnih predmeta te reklamni panoi predstavljaju jednu vrstu reklamnih predmeta a reklamna platna na pročelju zgrade drugu vrstu reklamnih predmeta dajemo mišljenje kako slijedi Prema odredbi čl 3 st 1 podst 5 Zakona o gradnji građevina je građenjem nastao i s tlom povezan sklop izveden od svrhovito povezanih građevnih proizvoda sa ili bez instalacija sklop s ugrađenim postrojenjem samostalno postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao građenjem Obzirom na takvu definiciju građevine tvrdnja da reklamno platno na pročelju zgrade ne predstavlja građevinu jer građenje istog ne iziskuje građevinske radove nije ispravna Naime postavljanje reklamnog platna na pročelju zgrade na način da se na pročelje zgrade postavlja okvir predstavlja građenje te reklamno platno na pročelju zgrade kao i reklamni pano je građevina prema Zakonu o gradnji Nadalje prema odredbi čl 4 podst 17 Pravilnika bez građevinske dozvole a u skladu s glavnim ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja