Restitucijski zahtjev - zastara


Predmet: Zastarni rok u slučaju restitucijskog zahtjeva prema kojem su ugovorne strane dužne vratiti jedna drugoj sve ono što su primile na temelju ništetnog ugovora počinje teći od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je utvrđena ili na drugi način ustanovljena ništetnost ugovora.

Broj presude: Gž-2205/2021-2, od 28. lipnja 2021., od 13.09.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Sud pravilno dosuđuje restitucijski zahtjev na ime preplaćenog iznosa zbog odredbe koje tužitelja ne obvezuju u visini utvrđenoj na temelju provedenog vještačenja odbijajući i tuženikov prigovor zastare Pravilno je izračunata visina prema izračunu iznad onoga što je tužitelj trebao platiti da je u tom razdoblju stopa redovne kamate ostala početna i kao da nije ugovorena valutna klauzula To je u skladu sa zabranom revizije nepoštene odredbe i načelom uređenja posljedica nepoštenih ugovornih odredbi Nadalje s obzirom na Pravno shvaćanje sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 30 siječnja 2020 koje glasi Zastarni rok u slučaju restitucijskog zahtjeva prema kojem su ugovorne strane dužne vratiti jedna drugoj sve ono što su primile na temelju ništetnog ugovora odnosno u slučaju zahtjeva iz članka 323 stavak 1 Zakona ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu