Revizijski razlozi


Predmet: Revizijskim navodima tužitelj ukazuje na pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, a što nije dopušten revizijski razlog.

Broj presude: Rev 3104/2019-4, od 18. rujna 2019.), od 15.06.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Predmetna je revizija sastavljena kao izvanredna revizija iz odredbe čl 382 st 2 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 84 08 57 11 28 13 89 14 dalje ZPP Uzevši u obzir da je propisano da stranka u reviziji treba određeno navesti i obrazložiti razloge zbog kojih je podnosi a razlozi koji nisu tako obrazloženi da se neće uzeti u obzir čl 386 ZPP ovaj je sud na temelju sadržaja predmetne revizije uzevši u obzir i pravna pitanja koja je revident u njoj postavio smatrajući da od odgovora na njih ovisi odluka o sporu i da su ona važna za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni a pogrešno držeći da mu je protiv predmetne drugostupanjske presude dopušteno podnijeti reviziju prema odredbi čl 382 st 2 ZPP utvrdio da se može uzeti da se drugostupanjska presuda pobija zbog bitne povreda odredaba parničnoga postupka iz čl 354 st 1 u vezi s čl 375 st 1 ZPP kroz revizijsku ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu