RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Rok za izvanredno otkazivanje ugovora o radu

Predmet: U situaciji kad neopravdani izostanak s posla, kao povreda obveze iz radnog odnosa, traje u kontinuitetu, poslodavac može otkazati ugovor o radu sve dok ta povreda traje, a i u daljnjem roku od 15 dana od dana prestanka povrede.

Broj presude: Revr 776/15-2,od 27. rujna 2016.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

I po ocjeni ovog suda, činjenica da se radi odvikavanja od ovisnosti tužitelj svojevoljno uključio u Zajednicu C. u neodređenom trajanju, neovisno o tome zbog čega je ovisnost izazvana, ne opravdava izostanak tužitelja s posla, te njegovo izbivanje s posla u duljem trajanju, bez prethodnog pristanka tuženika za takvo izbivanje, predstavlja osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa zbog koje, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.                
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)