Rokovi predaje GFI-ja za 2020.

Datum: 20.01.2021, Srijeda
Autor: I.P.

Na stranicama Ministarstva financija objavljena je obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020.

Obavijest prenosimo u nastavku:

''Obavještavamo poduzetnike koji su obveznici primjene Zakona o računovodstvu i temeljem njega donesenih podzakonskih propisa da se slijedom još uvijek prisutnih posebnih okolnosti u kojima je poduzetniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan, vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na teritoriju Republike Hrvatske, godišnji financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za poslovnu godinu koja je počela 1. siječnja 2020. ili tijekom kalendarske godine 2020. predaju u rokovima propisanim Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Narodne novine, broj 43/20.).''

U skladu s navedenim krajnji rokovi predaje godišnjih financijskih izvješća za 2020. jesu:

RokO p i s
Najkasnije do 30. lipnja 2021. godineDostava statističkih izvješća (bilanca, račun dobitka i gubitka, dodatni podatci), GFI–POD u FINA-u
Najkasnije do 30. lipnja 2021. godineMatično društvo prijavljuje Registru godišnjih financijskih izvještaja obvezu konsolidacije
Najkasnije do 31. kolovoza 2021. godineDostava financijskih izvješća za javnu objavu u FINA-u
Najkasnije do 31. listopada 2021. godineDostava konsolidiranih financijskih izvješća za javnu objavu u FINA-u

Povratak na vijesti