Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu

Datum: 24.02.2022, Četvrtak
Autor: I.P.

Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 22/22.).

Na temelju ovako izmijenjenog propisa proizlazi da se na predaju godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2021. godinu ne primjenjuju produljeni nego redoviti rokovi.

To znači da je rok predaje godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe 30. travnja 2022. godine, a za javnu objavu 30. lipnja 2022. godine.

Pregled rokova i izvještaja koje poduzetnici podnose FINA-i naveden je u tablici u nastavku:

Rok

Izvještaji koji se podnose

Obveznici podnošenja

do 30. travnja 2022. godine za STATISTIČKE I DRUGE POTREBE

 • Bilanca
 • Račun dobitka i gubitka 
 • Dodatni podatci

svi poduzetnici

do 30. lipnja 2022. godine za potrebe JAVNE OBJAVE

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka 
 • Bilješke uz financijske izvještaje

mikro i mali

 

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka + Izvještaj ostalom sveobuhvatnom dobitku (za obveznike primjene MSFI-ja)
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Izvještaj o novčanim tokovima
 • Izvještaj o promjenama kapitala
 • Revizorsko izvješće (ako je obveznik revizije)
 • Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva
 • Nefinancijsko izvješće (ako je obveznik)
 • Odluka o utvrđivanju GFI-ja
 • Odluka o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka

srednji, veliki i subjekti od javnog interesa

 


Redoviti rokovi primjenjuju se i na prijavu obveze konsolidacije i javne objave podružnice za 2021. godinu.

Što se tiče roka za predaju godišnje Prijave poreza na dobit (obrazac PD) za poduzetnike, odnosno obveznike poreza na dobitak, prema raspoloživim informacijama taj rok će također biti kao i prethodnih godina – do 30. travnja 2022. godine.

Povratak na vijesti