Računovodstvo, revizija i financije 1/1998

Ustroj računovodstva poreza na dodanu vrijednost
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Obračun i evidencija poreza na dodanu vrijednost na primjerima nabave i prodaje
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Vođenje poreznih evidencija U-RA i I-RA u sustavu PDV-a
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Uplata i povrat poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza
Autori: Stanko ZORICA, dipl. oec.
Štefica CRNKOVIĆ, dipl. oec.
Autorski honorari i dohodci po osnovi ugovora o djelu u sustavu PDV-a
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Štefica CRNKOVIĆ, dipl. oec.
Poslovi lizinga u sustavu poreza na dodanu vrijednost
Autor: Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Registar i kontrola obveznika PDV-a
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Evidentiranje poslovnih primitaka i izdataka obrtnika u sustavu PDV-a
Autor: Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Evidentiranje poslovnih primitaka i izdataka obrtnika u sustavu PDV-a
Autor: Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Knjiženje popisnih (inventurnih) razlika
Autori: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun neprofitnih organizacija
Autori: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun proračuna i proračunskih korisnika
Autori: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Cijene bankarskih usluga u nas
Autori: Dr. sc. Žarko PRIMORAC
Sanja RAPAIĆ, dipl. oec.
Financijska infrakstrutura Republike Hrvtaske (II. dio)
Autor: Prof. dr. sc. Vladimir VESELICA
Novi poslovi na finacijskim burzama
Autor: Mr. sc. Tamara ŽUPAN, dipl. oec.
Novosti u posebnim porezima - trošarinama
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun posebnih poreza - trošarina
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Način obavljanja platnog prometa s inozemstvom
Autor: Marija LAKIĆ, dipl. oec.
Carinski postupak pri uvozu motornih vozila
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Konačnii obračun amortizacije za samostalne dijelatnosti za 1997. godinu
Autor: Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Pregled propisanih poslovnih knjiga obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Planiranje i plan kao istrument upravljanja poslovnim rezultatom
Autor: Prof. dr. sc. Ivanka AVELINI-HOLJEVAC
Gospodarski odnosi s Republikom Slovenijom
Autor: Biserka PAUKOVIĆ, dipl. oec.
Od 1.I. 1998. i obrtnici sva plaćanja moraju obavljati preko žiro-računa
Autor: Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Od 1.I. 1998. novi način plaćanja gotovim novcem
Autor: Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.