RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Izvještaj o novčanim tjekovima

rrif - 3.1998, str. 527

Bilješke uz temeljna financijska izvješća

rrif - 3.1998, str. 539

Uporaba dobitka (dividende) iz godišnjeg obračuna za 1997. i postupak s gubitkom

rrif - 3.1998, str. 546

Godišnji obračun u društvima koja ostvaruju "državne potpore"

rrif - 3.1998, str. 554

Specifičnosti godišnjeg obračuna u poljodjelstvu i zadrugarstvu za 1997.

rrif - 3.1998, str. 560

Godišnji obračun u ugostiteljstvu i hotelijerstvu

rrif - 3.1998, str. 566

Prodaja robe u komisiji u sustavu PDV-a

rrif - 3.1998, str. 573

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 3.1998, str. 582

Izdavanje potvrde o evidentiranim nepodmirenim obvezama

rrif - 3.1998, str. 584

Mjerenje zarade po dionici

rrif - 3.1998, str. 586

Kontroverzije u primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost

rrif - 3.1998, str. 588

Prijava poreza na imovinu za 1998. godinu

rrif - 3.1998, str. 592

Djelomična odgoda primjene Pravilnika o porezu na dobitak

rrif - 3.1998, str. 594

Obavještavanje o cijenama i maržama prema Zakonu o inozemnim mjerama kontrole cijena

rrif - 3.1998, str. 596

Uloga WTO-a u globalizaciji trgovine

rrif - 3.1998, str. 600

Unos dobitka ostvarenog poslovanjem u inozemstvu

rrif - 3.1998, str. 602

Privremeni uvoz i plaćanje PDV-a

rrif - 3.1998, str. 607

Bankarske garancije (II. dio)

rrif - 3.1998, str. 614

Bankarske garancije (II. dio)

rrif - 3.1998, str. 614

Hrvatski dugovi,proračun i invensticije

rrif - 3.1998, str. 619

Skupština društva s ograničenom odgovornošću (II. dio)

rrif - 3.1998, str. 625

Benchmarking u nabavi

rrif - 3.1998, str. 637

Značajke koncepta "marketinga povezanosti" poduzeća na nabavnom tržištu

rrif - 3.1998, str. 642

U potrazi za novim proizvodima

rrif - 3.1998, str. 647

Ljudski resursi i timski rad u profitibilnom poslovanju

rrif - 3.1998, str. 649

Plaće i naknade invalida rada koji rade u skaraćenom radnom vremenu

rrif - 3.1998, str. 652

Plaće i naknade invalida rada koji rade u skaraćenom radnom vremenu

rrif - 3.1998, str. 652

Obračunavanje plaća nakon promjene stopa i osnovica za plaćanje doprinosa

rrif - 3.1998, str. 655

Pomoćni softwerski alati

rrif - 3.1998, str. 666

Zanimljivosti iz svijeta

rrif - 3.1998, str. 669

Prikaz knjige

rrif - 3.1998, str. 670

Novi propisi

rrif - 3.1998, str. 672

Vijesti iz RRiF-a

rrif - 3.1998, str. 674

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 3.1998, str. 675

Informacije za korisnike državnog proračuna

rrif - 3.1998, str. 677

Pregled naknada,potpora i nagrada,plaća,osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 3.1998, str. 678

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u ožujku 1998

rrif - 3.1998, str. 681

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 1998

rrif - 3.1998, str. 684

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u veljači)

rrif - 3.1998, str. 685

Konformni koeficijent za ožujak

rrif - 3.1998, str. 687

Pregled koeficijenata porasta cijena

rrif - 3.1998, str. 688

Godišnji statistički izvještaj za 1997. godinu poduzetnici trebaju predati do kraja travnja 1998

rrif - 3.1998, str. 688

Index gospodarskih kretanja Republike Hrvatske

rrif - 3.1998, str. 689

Pregled srednjih tečajeva nekoh valuta na tečajnici HNB od 1.II. do 28.II.1998

rrif - 3.1998, str. 690

Varaždisnko tržište vrijedonosnicama d.d. (od 26.I. do 25.II.1998.)

rrif - 3.1998, str. 690

Trgovanje na Zagrebačkoj burzi za razdoblje od 3.II. do 27.II.1998

rrif - 3.1998, str. 692

Gospodarska statistika

rrif - 3.1998, str. 693

Objava rezultata poslovanja

rrif - 3.1998, str. 695

Objava rezultata poslovanja

rrif - 3.1998, str. 695

Contents

rrif - 3.1998, str. 701

Summaries

rrif - 3.1998, str. 702
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)