Računovodstvo, revizija i financije 3/1998

Izvještaj o novčanim tjekovima
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Bilješke uz temeljna financijska izvješća
Autor: Doc. dr. sc. Petar PROKLIN
Uporaba dobitka (dividende) iz godišnjeg obračuna za 1997. i postupak s gubitkom
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun u društvima koja ostvaruju "državne potpore"
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Godišnji obračun u ugostiteljstvu i hotelijerstvu
Autori: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prodaja robe u komisiji u sustavu PDV-a
Autor: Zvonimir TRAMPUS, dipl. iur.
Izdavanje potvrde o evidentiranim nepodmirenim obvezama
Autor: Martina-Darinka VESELOVAC, dipl. iur.
Kontroverzije u primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Prijava poreza na imovinu za 1998. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Djelomična odgoda primjene Pravilnika o porezu na dobitak
Autor: Marija ŽIVKOVIĆ, dipl. oec.
Unos dobitka ostvarenog poslovanjem u inozemstvu
Autor: Mirjana KOVAČIĆ, dipl. oec.
Privremeni uvoz i plaćanje PDV-a
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Bankarske garancije (II. dio)
Autor: Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.
Bankarske garancije (II. dio)
Autor: Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.
Hrvatski dugovi,proračun i invensticije
Autor: Akademik Jakov SIROTKOVIĆ
Benchmarking u nabavi
Autor: Prof. dr. sc. Vilim FERIŠAK
Ljudski resursi i timski rad u profitibilnom poslovanju
Autor: Mr. sc. Marinko KOVAČIĆ, dipl. pol.
Obračunavanje plaća nakon promjene stopa i osnovica za plaćanje doprinosa
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pomoćni softwerski alati
Autor: Mr. sc. Nikola ŽALAC, dipl. oec.