Računovodstvo, revizija i financije

Redosljed plaćanja s računa u ZAP-u
rrif - 4.1998, str. 772
Državni proračun i lokalne financije
rrif - 4.1998, str. 794
Uputa za obračun poreza na dobitak
rrif - 4.1998, str. 796
Izmjene i dopune deviznog zakona
rrif - 4.1998, str. 822
Ekonomska znanost pred sudom javnosti
rrif - 4.1998, str. 828
Temelji upravljanja zgradama u Austriji
rrif - 4.1998, str. 855
Uspješan nastup na sajmu
rrif - 4.1998, str. 867
Hrana budućnosti
rrif - 4.1998, str. 868
Zanimljivosti iz svijeta
rrif - 4.1998, str. 870
Novi propisi
rrif - 4.1998, str. 887
Konformni koeficijent za travanj
rrif - 4.1998, str. 899
Pregled koeficijenata porasta cijena
rrif - 4.1998, str. 900
Gospodarska statistika
rrif - 4.1998, str. 904
Objava rezultata poslovanja
rrif - 4.1998, str. 906
Contents
rrif - 4.1998, str. 909
Summaries
rrif - 4.1998, str. 910