Računovodstvo, revizija i financije 5/1998

Kamate u poreznom sustavu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Konsolidacija povezanih trgovačkih društava
Autor: Dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ
Izvješćivanje o dodanoj vrijednosti
Autor: Dr. sc. Franko MILOST
Centri odgovornosti u praksi multinacionalnog poduzeća
Autori: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Goran STARČEVIĆ, dipl. inž.
Redovna i prisilna naplata mjenica
Autor: Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.
Isplata mjenice kad glasi na stranu valutu
Autor: Dr. sc. Petar VUČIĆ
Sprečavanje pranja novca - postupanje obveznika
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Advekatnost kapitala banke
Autor: Boris BUŠAC, dipl. oec.
Porezni položaj novoizgrađenih objekata
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Hrvatska trgovina danas
Autor: Željka RUGAN, dipl. oec.
Izvozno - uvozno carinjenje bez prelaska carinske crte
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Temeljnje kompetencije u mrežnom poduzeću
Autor: Prof. dr. sc. Ivan VEŽA
Carinske novosti kod uvoza oplemenjene robe
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.