Računovodstvo, revizija i financije 6/1998

Ocjena profitabilnosti kupaca
Autor: Rene MAGDALENIĆ, dipl. iur.
Obračun kompenzacijskih poslova s inozemstvom
Autor: Franjo AMON, dipl. oec. i ovl. rev.
Povrat robe i zamjena dobara u jamstvenom roku
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun dnevnica i ostalih troškova za službeno putovanje u zemlji
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obvezatno polugodišnje financijsko izvješće proračuna i proračunskih korisnika
Autori: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Kontrola i revizija poslovanja nabavne funkcije
Autor: Mr. sc. Ivan TROKTER, dipl. oec. i inž. stroj.
Suvremeni poslovni oblici : franchising i leasing
Autor: Dr. sc. Rikard ŠTAJNER
Financiranje zaduženjem
Autor: Mr. sc. Joško ERCEG, dipl. oec.
Kako Europa riješava problem nepodmirenih obveza
Autor: Dragica MARTINOVIĆ DŽAMONJA, dipl. oec.
Utvrđivanje općinskih i gradskih poreza
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Raspored robe u prostoru prodavaonice
Autor: Tatjana BOŽIĆ, dipl. oec.
Devizne kapitale (privatne) transakcije
Autor: Mr. sc. Miljenko GIUNIO, dipl. iur.
Jedno tržište - jedna valuta
Autor: Thiel W. SCHONFELDER-E.
Godišnji odmori
Autor: Peter ŠRIBAR, dipl. iur.