Računovodstvo, revizija i financije

Kontrola i revizija nabavne funkcije (2)
rrif - 7.1998, str. 1306
Naknadni ispravci osnovice PDV-a
rrif - 7.1998, str. 1330
Likvidacija trgovačkih društava
rrif - 7.1998, str. 1358
Ciljno određivanje troškova
rrif - 7.1998, str. 1365
Kako odabrati savršenu lokaciju
rrif - 7.1998, str. 1372
Izbor širine poslovnog programa
rrif - 7.1998, str. 1374
Što je dioničarska vrijednost
rrif - 7.1998, str. 1379
Zanimljivosti iz svijeta
rrif - 7.1998, str. 1381
Poticajne mjere u zapošljavanju
rrif - 7.1998, str. 1382
Novi propisi
rrif - 7.1998, str. 1393
Konformni koeficijent za srpanj
rrif - 7.1998, str. 1404
Pregled koeficijenata porasta cijena
rrif - 7.1998, str. 1405
Gospodarska statistika
rrif - 7.1998, str. 1408
Contents
rrif - 7.1998, str. 1421
Summaries
rrif - 7.1998, str. 1422