Računovodstvo, revizija i financije 7/1998

Nacrt novog MRS-a o financijskim instrumentima
Autor: Dr. sc. Paul PACTER, ovl. rač.
Utvrđivanje i moguća promjena visine predujmova poreza na dobitak u 1998. godini
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Polugodišnji statistički izvještaj poduzetnici podonose do kraja kolovoza
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Polugodišnji financijski izvještaj obvezan je za neprofitne organizacije
Autori: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo najmova poslovnog prostora
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Kontrola i revizija nabavne funkcije (2)
Autor: Mr. sc. Ivan TROKTER, dipl. oec. i inž. stroj.
Optimaliziranje financiranja dugotrajnih ulaganja
Autor: Mr. sc. Tomislav BROZOVIĆ, dipl. oec.
Prijeboj (kompenzacija) kao način prestanka obveze
Autor: Zvonimir TRAMPUS, dipl. iur.
Služba unutrašnje kontrole banke (štedionice)
Autori: Ivo JEDNAČAK
Mr. sc. Borivoj CRNKOVIĆ
Naknadni ispravci osnovice PDV-a
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Ispitivanje i stavljanje pakovina u promet
Autor: Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ
Likvidacija trgovačkih društava
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Ciljno određivanje troškova
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje SKOKO
Izbor širine poslovnog programa
Autor: Prof. dr. sc. Žarko POPOVIĆ
Poticajne mjere u zapošljavanju
Autor: Vesna PEAŠINOVIĆ, dipl. oec.
Što se promijenilo u obračunu plaća od 1. VII. 1998.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.