Računovodstvo, revizija i financije 8/1998

Uvoz dobara i usluga i izradba predkalkulacija (I. dio)
Autor: Franjo AMON, dipl. oec. i ovl. rev.
Poslovanje i računovodstvo putničkih agencija
Autor: Zvonimir TRAMPUS, dipl. iur.
Novi trendovi u bankarstvu (I. dio)
Autor: Mr. sc. Teo JAŠIĆ, dipl. inž.
Oporezivanje usluga u sustavu PDV-a
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Politika i cijena i profitna načela
Autor: Prof. dr. sc. Josip PAVLOVIĆ
Carinski popust pri povratu i zamjeni uvezene robe
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Novosti u carinskoj tarifi
Autor: Mr. sc. Josip TOMAŠIĆ
Ogovor o franchisingu
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Poduzetništvo, neizvjesnost i rizik
Autor: Prof. dr. sc. Jadranka DEŽELJIN
Mali savjeti za uspješan marketing
Autor: Berislav KRŽIĆ, dipl. oec.
Švedska modna kuća "H&M" osvaja Europu
Autor: Ivan MARIČIĆ, dipl. oec.
Naknade plaća za vrijeme bolovanja i porodnog dopusta zaposlenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.