Računovodstvo, revizija i financije 1/1999

Godišnji obračun amortizacije za 1998. godinu
Autor: Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Konačni obračun naknada, članarina i doprinosa za 1998. godinu.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Priznavanje i iskazivanje troškova po prirodnim vrstama
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
priznavanje prihoda u godišnjem obračunu za 1998. godinu
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance malih poduzetnika
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje Računa do
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka te Bilance srednje velikih i velikih poduzetnika
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnje financijsko izvješćivanje za proračun i proračunske korisnike
Autori: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji izvještaji neprofitnih organizacija
Autori: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Tko se prijavljuje u registar obveznika PDV-a u 1999. godini
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Porezne kartice i Obrazc ID-1 za 1998. treba predati u Poreznu upravu do 31.I. 1999.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Konačni obračun amortizacije za samostalne djelatnosti za 1998. godinu
Autor: Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Novi zakon o bankama
Autor: Boris BUŠAC, dipl. oec.
Apsurd pravilničke diktature - porez na neostvareni dobitak
Autor: Mr. sc. Miljenko GIUNIO, dipl. iur.
Početak primjene eura
Autor: Dino JANKOVIĆ, dipl. oec.