Računovodstvo, revizija i financije 10/1999

Devetomjesečni statistički izvještaj za razdoblje siječanj-rujan predaje se ZAP-u di 20. X. 1999
Autori: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo ugostitelja i hotelijera
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo društava u stečaju i likvidaciji
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Isplata plaća s jedinstvenog računa državne riznice
Autori: Sandra KUŠENIĆ, dipl. oec.
Ivana JAKIR, dipl. oec.
Obračunavanje i plaćanje "lokalnih poreza"
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Rokovi zastare tražbina
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Specifičnosti bilježenja poslovnih primitaka u Knjizi primitaka i izdataka
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Primjene mjenice u poslovima trgovine s inozemstvom
Autor: Franjo AMON, dipl. oec. i ovl. rev.
Hrvatska u uvjetima globalizacije
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Obračun i isplata najniže plaće
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sadržaj akta u prestanku radnog odnosa
Autor: Peter ŠRIBAR, dipl. iur.
Virtualna realnost
Autor: Dr. sc. Mile SADŽAK, dipl. oec.
Menadžment promjena i "poduzeće koje uči"
Autor: Prof. dr. sc. Sveto MARUŠIĆ