Računovodstvo, revizija i financije 12/1999

Računovodstveno bilježenje poslovnih događaja u trgovini na malo
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo zastupničke prodaje u trgovini na malo
Autor: Zvonimir TRAMPUS, dipl. iur.
Ustrojstvo računovodstvenog obuhvata rashoda prodaje
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Posebnosti računovodstva dugotrajne materijalne imovine
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveni postupci s nematerijalnom imovinom
Autor: Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Normalni kapacitet u funkciji rasporeda troškova
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje SKOKO
Porezni položaj prigodnih poklona
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Još o posljednim izmjenama PDV-a i o posebnom porezu na luksuzna dobra
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijava i registar obveznika PDV-a za 2000. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Utuživanje tražbina kao uvjet za priznavanje rashoda - druga godina pravilničke diktature
Autori: Mr. sc. Miljenko GIUNIO, dipl. iur.
Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Izrada godišnjeg poslovnog plana
Autor: Dr. sc. Marijan CINGULA
Predračun komplementarnih investicijskih projekata
Autor: Prof. dr. sc. Jadranka DEŽELJIN
Godišnji popis imovine - inventura kod obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Privremeni uvoz u svjetlu novih carinskih propisa
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Privremeni uvoz u svjetlu novih carinskih propisa
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Registracija kreditnih poslova s inozemstvom 2. dio
Autor: Mirjana KOVAČIĆ, dipl. oec.
Naplata mjenica koje glase na stranu valutu
Autor: Franjo AMON, dipl. oec. i ovl. rev.
Inozemna ulaganja u hrvatsko gospodarstvo
Autor: Olgica SPEVEC, dipl. oec.
Razvoj lučkih sustava - marketinški pristup
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MENCER
Razvoj lučkih sustava - marketinški pristup
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MENCER
Konačni obračun plaća za 1999. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Primjeri akata o prestanku radnog odnosa (III. dio)
Autor: Peter ŠRIBAR, dipl. iur.
Ususret eri elektroničkog poslovanja
Autor: Prof. dr. sc. Željko PANIAN