RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Mjenica - rješenje za nelikvidnost?

rrif - 3.1999, str. 3

Statistički izvještaji za 1998.godinu

rrif - 3.1999, str. 5

Kako iz maloprodaje prodavati robu na račun R-1

rrif - 3.1999, str. 16

Financijsko i računovodstveno poslovanje mjenicama u prodaji robe i usluga

rrif - 3.1999, str. 20

Računovodstveni i porezni položaj povremeno ostvarenih dohodaka

rrif - 3.1999, str. 27

Računovodstvena procjena neto vrijednosti po kojoj se mogu realizirati zalihe

rrif - 3.1999, str. 37

Računovodstvena potpora strateškim odlukama u poduzeću

rrif - 3.1999, str. 44

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 3.1999, str. 51

Posebnosti pri ispunjavanju obrasca PDV-K za 1998.

rrif - 3.1999, str. 54

Promjene statusa poreznih obveznika PDV-a u 1999.

rrif - 3.1999, str. 58

Prijava poreza na imovinu za 1999. godinu

rrif - 3.1999, str. 63

Oporezivanje dividendi, kamata i autorskih naknada u ugovorima u izbjegavanju dvostrukog oporez.

rrif - 3.1999, str. 64

Kako ocjeniti platnu sposobnost poslovnog partnera

rrif - 3.1999, str. 67

Analiza poslovanja za potrebe financiranja malih poduzetnika

rrif - 3.1999, str. 69

Dinamično rezerviranje u funkciji realnijeg iskazivanja zarada banaka

rrif - 3.1999, str. 76

Ugovor o djelu

rrif - 3.1999, str. 80

Izuzimanja i ulaganja dobara u obrtničkoj djelatnosti

rrif - 3.1999, str. 86

Autonomne trgovinske povlastice EU za robu iz Hrvatske produžene do kraja 1999.

rrif - 3.1999, str. 90

Pregled carinskih i poreznih povlastica pri uvozu robe

rrif - 3.1999, str. 94

Carinsko benif. uvoza sir., reprod. i drugih mat. koji se rabe pri proizvod. robe za izvoz u 99.g.

rrif - 3.1999, str. 103

Prijava podataka o utvrđenom stažu osiguranja i plaći za kalendarsku godinu 1998.

rrif - 3.1999, str. 107

Što je osnovica za mirovinu nakon odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske

rrif - 3.1999, str. 116

Kako izračunati bruto plaću ako je poznata samo neto svota za isplatu

rrif - 3.1999, str. 118

Predočenje profila poduzeća javnosti

rrif - 3.1999, str. 120

Novi propisi

rrif - 3.1999, str. 123

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 3.1999, str. 124

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 3.1999, str. 127

Obavjest komunalnim poduzećima

rrif - 3.1999, str. 131

Obavjest za građevinske poduzetnike

rrif - 3.1999, str. 131

Podsjetnik za zakonska plaćanje i obveze u ožujku 1999.

rrif - 3.1999, str. 132

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 1999.

rrif - 3.1999, str. 134

Konformni koeficijent zateznih kamata za ožujak 1999.

rrif - 3.1999, str. 135

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u veljači 1999.)

rrif - 3.1999, str. 136

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u veljači 1999.)

rrif - 3.1999, str. 137

Pregled srednjih tečaja nekih valuta na tečajnici HNB od 1. II. 1999. do 27. II. 1999.

rrif - 3.1999, str. 138

Trgovanje na Zagrebačkoj burzi od 1. II. 1999. do 26. II. 1999.

rrif - 3.1999, str. 138

Trgovanje na Zagrebačkoj burzi od 1. II. 1999. do 26. II. 1999.

rrif - 3.1999, str. 138

Zanimljivosti iz svjeta

rrif - 3.1999, str. 140

Aktualnosti iz gospodarstva

rrif - 3.1999, str. 143

Gospodarska statistika

rrif - 3.1999, str. 144

Objava rezultata poslovanja

rrif - 3.1999, str. 156

Contents

rrif - 3.1999, str. 161

Summaries

rrif - 3.1999, str. 162
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)