Računovodstvo, revizija i financije 3/1999

Mjenica - rješenje za nelikvidnost?
Autor: Doc. dr. sc. Ljiljana MAUROVIĆ
Statistički izvještaji za 1998.godinu
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Kako iz maloprodaje prodavati robu na račun R-1
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveni i porezni položaj povremeno ostvarenih dohodaka
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvena potpora strateškim odlukama u poduzeću
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Posebnosti pri ispunjavanju obrasca PDV-K za 1998.
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Promjene statusa poreznih obveznika PDV-a u 1999.
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Prijava poreza na imovinu za 1999. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Ugovor o djelu
Autor: Dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ
Izuzimanja i ulaganja dobara u obrtničkoj djelatnosti
Autor: Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Kako izračunati bruto plaću ako je poznata samo neto svota za isplatu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Predočenje profila poduzeća javnosti
Autor: Tatjana BOŽIĆ, dipl. oec.