Računovodstvo, revizija i financije 4/1999

Način osiguranja novčanih tražbina danas
Autor: Mr. sc. Miljenko GIUNIO, dipl. iur.
Računovodstvene politike troškova restrukturiranja
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Godišnje izvješće o poslovanju
Autor: Mr. sc. Vladimir KOPUN, dipl. oec.
Stavovi HORRS-a o promjeni MRS-ova 1, 14 i 34
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Oporezivanje prijevoznih usluga
Autori: Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Još o akceptnom nalogu
Autor: Martina-Darinka VESELOVAC, dipl. iur.
Poduzetnici se moraju naviknuti na uporabu trasirane mjenice
Autor: Franjo AMON, dipl. oec. i ovl. rev.
Unutarnji uzroci insolventnosti poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Obvezna mjesečna davanja obrtnika u 1999. godini
Autor: Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti kod privremene obustave obrtničke djelatnosti
Autori: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Carinski postupak za robu u slobodnoj zoni
Autor: Mr. sc. Josip TOMAŠIĆ
Obrazovanje u Hrvatskoj na pragu 21. stoljeća
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Kako se hrvati s deflacijom?
Autor: Akademik Vladimir STIPETIĆ
Doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u 1999.
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Stipe GOJEVIĆ-ZRNIĆ, dipl. oec.
Menadžment u malim i novoosnovanim poduzećima
Autori: Prof. dr. sc. Josip DEŽELJIN
Prof. dr. sc. Jadranka DEŽELJIN
Zaključne napomene uz obračun poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.