Računovodstvo, revizija i financije 7/1999

Polugodišnji statistički izvještaj podnosi se do 20. srpnja 1999.
Autori: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Tromjesečno izvješćivanje Komisiji za vrijedonosne papire
Autori: Stanislav GRADIŠEK, dipl. iur.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje izvješća o promjeni glavnice
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Plaćanje poreza na dobitak tijekom 1999. i moguća promjena visine predujmova
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Obvezatno polugodišnje financijsko i statističko izvješćivanje za neprofitne organizacije
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Komisioni izvoz dobara u sustavu poreza na dodanu vrijednost
Autor: Franjo AMON, dipl. oec. i ovl. rev.
PDV i u Sloveniji od 1. VII. 1999.
Autor: Dr. sc. Dragan ROLLER
Primejna tečaja u valutnim klauzulama
Autor: Mr. sc. Miljenko GIUNIO, dipl. iur.
Prodaja obrta kad stjecatelj ne nastavlja obrtničku djelatnost
Autor: Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Reeksportna dorada
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Devizna dokumentarna kontrola poslova s inozemstvom
Autor: Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Dugoročna strategija gospodarskog razvoja Hrvatske
Autori: Dr. sc. Gordan DRUŽIĆ
Akademik Vladimir STIPETIĆ
Predstavništva inozemnih banaka u Hrvastkoj
Autor: Željka ZRILIĆ, dipl. iur.
Kako isplatiti regres za godišnji odmor
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pravo na godišnji odmor
Autor: Peter ŠRIBAR, dipl. iur.