Računovodstvo, revizija i financije 8/1999

Računovodstveno praćenje poslovanja s čekovima građana
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo dorade zaliha
Autor: Zvonimir TRAMPUS, dipl. iur.
Računovodstveno praćenje otkupa i zamjene pšenice
Autor: Miloš KOSIJER, dipl. oec.
Revidiranje kapitala
Autor: Marjan ODAR, dipl. oec. i spec. rev.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Marjan ODAR, dipl. oec. i spec. rev.
Oporezivanje igara na sreću i zabavnih igara
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje pri prijenosu gospodarske cijeline
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje malih najmodavaca
Autor: Marijan PAĐEN, oec.
Dobitak i opravdanost financiranja razvoja
Autor: Prof. dr. sc. Žarko POPOVIĆ
Prijenos i zaštita tvrtke
Autor: Prof. dr. sc. Jakša BARBIĆ
Plaćanje doprinosa i poreza iz plaća izaslanih zaposlenika i pomoraca
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Analiza kooperacije industrijskih poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Ivan VEŽA
Industrija razvija ponudu svojih usluga
Autor: Ivan MARIČIĆ, dipl. oec.
Prednosti primjene intraneta u poduzeću
Autor: Dr. sc. Vesna BOSILJ-VUKŠIĆ
Tipični organizacijski modeli centralnih područja poduzeća
Autor: Dr. sc. Mile SADŽAK, dipl. oec.