Računovodstvo, revizija i financije 9/1999

Računovodstvo izgradnje vlastitih nekretnina za daljnu prodaju
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Dugoročna ulaganja u vrijedonosnice
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Financijske izvještaje za 1998. godinu treba predati u trgovački sud do 30. rujna 1999.
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Promjena predujmova poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Pravni i porezni položaj autorskih prava
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Dragan ROLLER
Bilančni pokazatelj ranog upozorenja
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Mjere politike solventnosti poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Kreditni odnosi između poduzeća
Autor: Davor RELJA, dipl. oec.
Redovito povećanje temeljnog kapitala
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Što donose izmjene i dopune Zakona o trgovini
Autor: Zvonimir TRAMPUS, dipl. iur.
Kakvoća mlinskih i pekarskih proizvoda
Autor: Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ
Privremeni uvoz robe na ugradnju
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Promjene u nazivlju carinske tarife
Autor: Mr. sc. Josip TOMAŠIĆ
Lean proizvodnja - najsuvremeniji način proizvodnje
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje SKOKO
Kako riješiti najveće probleme kod prodaje
Autor: Berislav KRŽIĆ, dipl. oec.
Čimbenici izbora kompjutorskog programa za računovodstvo
Autori: Elvis KAJAPIĆ, dipl. oec.
Prof. dr. sc. Josipa MRŠA