Računovodstvo, revizija i financije 1/2000

Sastavljanje temeljnih financijskih i drugih izvješća trgovačkih društava za 1999
Autori: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Mr. sc. Ninoslav ŠIMUNOVIĆ
Mr. sc. Ivan PARAĆ, ovl. rev.
Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Branko PARAĆ, dipl. oec.
Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Peter ŠRIBAR, dipl. iur.
Akademik Vladimir STIPETIĆ
Dr. sc. Vlado MARKOVAC
Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Darko NESEK
Konačni obračun naknada, članarina i doprinosa za 1999.godinu
Autori: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun amortizacije za 1999. godinu
Autor: Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Priznavanje i iskazivanje troškova po prirodnim vrstama
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Priznavanje prihoda u godišnjem obračunu za 1999. godinu
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje Računa dobitaka i gubitaka te Bilance malih poduzetnika
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka te Bilance srednje velikih i velikih poduzetnika
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijava poreza na dobitak za 1999. (Obrazac PD) do 30.travnja 2000.
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijava poreza na dobitak za 1999. (Obrazac PD) do 30.travnja 2000.
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija
Autori: Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun dohotka obrtnika i slobodnih zanimanja za 1999. godinu
Autori: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Analiza rizika revizije
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Porezne kartice i Obrazac ID-1 za 1999. godinu treba predati u Poreznu upravu do 31.siječnja 2000. g
Autori: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun posebnih poreza i pripreme za obračun PDV-a
Autori: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Gospodarska statistika
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Isplate plaća početkom 2000. godine
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Blagdani i neradni dani
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2000.
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK